Friday, June 3, 2011

SHARING IS LOVING - MENGAPA AKAU DIUJI
JANGAN MENGELUH ……….. Kita selalu Bertanya…. ……… …….dan Al-Quran sudah menjawabnya………… …..

Manusia Bertanya : KENAPA AKU DIUJI? 

Qur’an Menjawab : 
Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan:" Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi? (Al-Ankabuut : 2). Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. (Al-Ankabuut : 3) 

Manusia Bertanya : KENAPA AKU TIDAK MENDAPATKAN YANG AKU IDAM-IDAMKAN ? 

Qur’an Menjawab : 
………. boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Al-Baqarah : 216) 

Manusia Bertanya : KENAPA AKU DIBERI UJIAN SEBERAT INI? 

Qur’an Menjawab : 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya………. (Al-Baqarah : 286) 

Manusia Bertanya : BOLEHKAH AKU FRUSTASI ?

Qur’an Menjawab : 
Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya) , jika kamu orang-orang yang beriman. (Ali Imraan : 139) 

Manusia Berkata : AKU TAK DAPAT BERTAHAN? 

Qur’an Menjawab : 
………..dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. (Yusuf : 87)

Manusia Bertanya : MENGAPA HATI INI TIDAK TENANG ?

Qur’an Menjawab : 
orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram". (Ar Ra'd ayat 28). 

Manusia Bertanya : BAGAIMANA CARA MENGHADAPI UJIAN SEBERAT INI?

Qur’an Menjawab : 
Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. (Ali Imraan : 200). Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’. (Al-Baqarah : 45) 

Manusia Bertanya : KEPADA SIAPA AKU BERHARAP? 

Qur’an Menjawab : 
….Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Ilah selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal……. (At-Taubah : 129) 

Manusia Bertanya : APA BENAR ALLAH BERSAMAKU DAN APAKAH ALLAH AKAN MENGURANGI KESULITANKU??

Qur’an menjawab :
dan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada..." (Al-Hadid:4). 
"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu dalam kebenaran." (QS. Al-Baqarah : 186)
“Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan.” (QS. An-Naml: 62)

Manusia Bertanya : APA YANG KU DAPAT DARI SEMUA UJIAN INI? 

Qur’an Menjawab : 
Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu’min, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka………. (At-Taubah : 111) 

Diambil dari http://m4h4d3w1.wordpress.com/2008/06/12/kita-bertanya-al-quran-menjawab

No comments:

Post a Comment